Gebruiksvoorwaarden

  • Art. 1. Deze wedstrijd is toegankelijk voor iedereen, behalve al wie betrokken is bij Trendy Media en inwonende familieleden.
  • Art. 2. Deelnemen kan enkel via het wedstrijdformulier op de website www.oaseverwennerij.be. Over de wedstrijden wordt geen briefwisseling noch telefoongesprekken gevoerd. Iedere deelnemer kan slechts 1 keer deelnemen aan elk van de 7 wedstrijden. Dat kan in 1 keer (alle wedstrijden tegelijk) of verspreid over verschillende tijdstippen. Telkens dient duidelijk naam en adres opgegeven te worden.
  • Art. 3. Het uiterste tijdstip van deelname is op 31 augustus 2019 om middernacht. Op 1 september 2019 worden alle inzendingen gecontroleerd en de inzendingen met juiste oplossing(en) weerhouden. In geval van meerdere juiste oplossingen per wedstrijd worden de winnaars aangeduid bij lottrekking, die uitgevoerd door een volledig neutraal persoon.
  • Art. 4. De respectievelijke winnaars van de diverse wedstrijden worden persoonlijk aangeschreven over de overhandiging van hun prijs. 
  • Art. 5. Trendy Media houdt zich het recht voor gegevens aan derden door te geven. De wetgeving betreffende de privacy wordt hierbij gerespecteerd.
  • Art. 6. Indien in de loop van de wedstrijd onvoorziene problemen opduiken, houdt Trendy Media zich het recht voor een tussentijdse wijziging aan te brengen aan het reglement. Deze eventuele aanpassing dient hoe dan ook bekend gemaakt te worden via website www.oaseverwennerij.be.
  • Art. 7. Via de deelname aanvaardt elke deelnemer alle punten van dit reglement. Elke poging tot fraude wordt bestraft met uitsluiting. Trendy Media kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische of andere problemen met deze wedstrijd.